profilbildejrNoen av oss er skrudd sammen slik at nye ideer dukker opp regelmessig, og jeg har det slik. Jeg kan imidlertid kun realisere noen få av ideene selv, og de som ligger litt utenfor våre satsningsområder må jeg prioritere ned. Men, det trenger ikke bety at andre ikke kan få tatt tak i en idé, og skapt en sunn og god forretning ut av det.

I dette innlegget vil jeg gjerne dele en ide jeg har – basert på et konkret behov jeg har – og som jeg vil betale godt for å få løst. Og, jeg vet at det hvert år er mange andre småbarnsforeldre i samme kategori.

Behovet…
I februar 2012 ble jeg far for første gang til en fantastisk jente, og vi gikk inn i et fantastisk år hvor både mammaen og jeg delte på permisjonen. Etterhvert gikk imidlertid permisjonstiden mot slutten, og fra mars til starten av august var vi uten barselspenger og barnehageplass. Vi var begge så heldige at vi hadde fleksible jobber – og hadde andre i barselsgruppa med tilsvarende fleksible jobber, slik at vi var noen foreldrepar som gikk sammen og passet hverandres barn – to voksne på 3-4 barn.

Det medførte at vi fikk jobbet litt, men det var en svært stressende periode – med masse kalendergymnastikk og planlegging i ulike regneark. Hvem kan passe hvem når, når kan jeg få lagt inn viktige møter på jobb osv. Jeg tenker imidlertid at vi var heldige, som tross alt hadde en mulighet til å få dette til å fungere. Og, vår opplevelse er også at jenta vår hadde stor glede av å møte andre barn på samme alder – de dagene vi kun var oss kunne bli kjedelige både for foreldre og barn. Mange har imidlertid ikke nettverket til å få dette til. Besteforeldre kan bo langt unna, og man kan være ny på et sted uten et lokalt nettverk.

I november i år venter vi et nytt barn, og slik som barnehageopptaket i Norge er for tiden kan vi risikere å måtte gå 8-9 måneder på bare en inntekt – hvis en av oss må være hjemme på fulltid. Dette vil også være krevende for oss jobbmessig, da selv om vi begge har fleksible jobber har arbeidsforpliktelser vi må håndtere. Og, hvem vet om vi blir like heldige som sist i forhold til andre i samme situasjon?

Idéen…
Noe som jeg imidlertid kunne ha tenkt meg var en tjeneste for oss uten en barnehageplass (f.eks. utenplass.no), hvor vi kunne finne andre i samme situasjon – og planlegge eventuelle foreldrekaruseller. Tjenesten kunne også ha mulighet til å leie inn assistenter/pedagoger – slik at vi kunne ha vært en foreldre og en assistent på f.eks. 3-4 barn. Eller, det kunne ha vært mulighet for fedre i pappaperm til å møtes til en formiddagskaffe i nabolaget. Hvis vi kunne ha fått jobbet 50 % istedet for ingenting ville det medføre at vi hadde et mye mindre inntekststap, noe vi ville ha vært villig til å betale mye for. Og, ikke minst den bonus at barnet ville blitt stimulert via lek med andre.

Jeg tenker for å lykkes med dette trengs både god kompetanse på utvikling av gode og sikre nettløsninger – og en tett kobling opp mot pedagogisk erfaring. Konseptet ville derfor ha passet en gründer som enten kommer fra barnehagesiden, teknologisiden – eller noen foreldre/kommende foreldre som har kjent problemet på kroppen selv. Jeg tror med en god vinkling og grundig arbeid ville dette også ha vært et samfunnsnyttig prosjekt, som kunne ha utløst offentlig støtte via ulike kanaler.

En risiko i prosjektet er endring i måten barnehageopptaket foregår på, men jeg tror at tjenesten hadde vært svært nyttig også med full barnehagedekning for alle ettåringer. Vi som ikke har besteforeldre i nærheten kan også trenge litt hjelp til pasning på kveldstid, kanskje vil vi vente noen måneder før barnet starter i barnehage (vi er glade for at vår jente var ca. 1,5 når hun startet), og kanskje trenger vi guttene også en arena å treffe andre pappaer som går hjemme. Jeg ser derfor heller på måten barnehageopptaket foregår på i dag som en gylden anledning til å komme godt i gang med tjenesten – og lage et tilbud som også er gyldig hvis det skal komme en endring rundt barnehageopptaket.

Hjelp til å komme i gang…
Hvis noen ønsker å ta tak i dette konseptet, og det er de riktige menneskene, kan Abilator bidra med kompetanse rundt det å komme i gang – og drive en forretning – og kanskje også noen midler.

Lykke til – håper at idéen realiseres før våren 2017 (da er jeg klar til å være pilotbruker av løsningen – og kjenner også flere i samme situasjon)

John Richard