Abilator spisser kompetansen innen organisasjonsutvikling og digital transformasjon, når Eirin Høyem tiltrer stilingen som seniorrådgiver. Lang erfaring med utvikling av ansatte, arbeidsmiljø og organisasjoner, særlig i møte med komplekse og fastlåste situasjoner, er bare noen av styrkene Eirin bringer med seg til Abilator-familien når hun starter 1.juni.

— I Eirin får vi inn en seniorressurs som har kapasitet og kan bidra fra dag én. Særlig ledere i organisasjoner i endring, hvor prosessen er krevende og kompleks, vil dra nytte av Eirins brede erfaring og spesialkompetanse på området. Hun er også knallgod støtte for alle som arbeider med innkjøp og HR i offentlig sektor eller trenger bistand på prosess- og teamutvikling, sier John Richard Hansen, seniorkonsulent og med-gründer i Abilator.

Navn: Eirin Høyem

Stilling: Seniorrådgiver

Utdanning: Mastergrad i organisasjon og ledelse, NTNU Trondheim. Fysioterapeut, spesialisering i psykomotorisk fysioterapi, Karolinska Institutet.

Nøkkelkompetanse: Utvikling av ansatte, arbeidsmiljø og organisasjoner. Spesialkompetanse innen autonomi og ledelse av kunnskapsmedarbeidere, samt krevende arbeidsmiljøsaker og fastlåste konflikter.

  • Ser utfordringer fra leders og medarbeiders perspektiv.
  • Svært god på å koble de “harde” og “myke” sidene ved endringsprosesser og organisasjonsutvikling.
  • En meget engasjerende og dyktig formidler som trives på scenen.

En forkjærlighet for læring og mennesker

Eirin er utdannet fysioterapeut og startet arbeidskarrieren hos Friskgården, hvor hun arbeidet i elleve år med styrkebasert og helsefremmende arbeidshelse. Deretter gikk veien videre til Agenda HMS hvor hun har arbeidet de siste ni årene og fordypet seg innen organisasjon og ledelse. Bakgrunnen som fysioterapeut vises dog godt igjen i hennes forebyggende og styrkebaserte tilnærming til arbeidsmiljø og organisasjonsbygging.

— Jeg har alltid jobbet med mennesker og vært fascinert over sammenhengen mellom mental og fysisk helse – og hvordan denne linken påvirker og må hensyntas i utviklingsarbeid. Det store spørsmålet er; Hvordan kan vi strukturere organisasjonen på en måte som skaper trivsel og engasjement, men som samtidig sikrer produktivitet og høy kvalitet på produktet vi skal levere, forklarer Eirin.

Autonomi blant kunnskapsmedarbeidere

I masteroppgaven i organisasjon og ledelse skrev Eirin om autonomi og hvordan autonomi oppleves av kunnskapsmedarbeidere.

— Jeg forsket på fenomenet autonomi blant kunnskapsmedarbeidere. Målsetningen var å belyse og utvikle ny kunnskap om autonome medarbeidere, slik at både medarbeider og leder kan mestre bedre i rommet mellom frihet og avhengighet. Det teoretiske grunnlaget sier at mer autonomi hos medarbeiderne er bedre enn mindre, men hvordan dette fungerer i praksis er skremmende lite problematisert, forklarer Eirin, før hun spør retorisk:

— Hvordan oppleves mange autonome individer i en arbeidsrelatert kontekst, og hvordan påvirker dette organisasjonen som helhet og ledelsen av organisasjonen?

Fra LinkedIn-kommentar til ny jobb i Abilator

En kommentar fra John Richard på LinkedIn innledet Eirins relasjon til Abilator. En fremoverlent og proaktiv tilnærming fra Eirin satte ballen i bevegelse.

— Jeg skrev og publiserte et innlegg, om et oppdrag jeg hadde hos Miljødirektoratet. John Richard kommenterte at han syntes temaet var spennende – og at han gjerne ville høre mer. Jeg svarte at det var hyggelig, det kunne han selvsagt, og lurte på om vi skulle ta en kopp kaffe, forteller Eirin.

Fra «best practice» til «next practice»

Før hun visste ordet av det var inngangsporten til en ny bransje åpnet.

— Eirin er svært dyktig til å kjøre prosesser her og nå, men også til å tenke lederstøtte over tid. Hennes organisasjonelle støtte – alt fra kompetansebygging, kompetanseplanlegging og lederstøtte gjennom endringsfasen – hjelper organisasjonene å ta steget fra «best practice» til «next practice», forteller John Richard.

Eirin smiler når hun hører John Richards ord.

 — Abilator er folk som holder “hodet kaldt, men hjertet varmt». Uansett hvem jeg har vært i kontakt med har de fremstått som faglig dyktige og delt mitt verdigrunnlag. Jeg føler meg virkelig velkommen her i Abilator-familien, svarer Eirin.

Livet utenfor jobb

Eirin har mange og forskjellige interesser, men først og fremst må hun ha bevegelse. Yoga, alle form for ski, fjellturer og kalde bad året rundt er bare noen av de mest populære aktivitetene.

Et kaldt bad i Trondheimsfjorden er en forfriskende vei til min mentale «ctrl+ alt + delete», avslutter Eirin med et stort smil.