Lederskap i krisetider

De siste månedene har mange ledere i store og små organisasjoner kjent på kroppen hva det vil si å «stå i stormen» – og lede mennesker i frustrasjoner og krise. Store endringer har rammet mange uten forvarsel – og hvordan kan man som leder velge strategier som ivaretar bedriften og menneskene som jobber hos deg?  Dagliglivet har plutselig blitt annerledes, markeder har stoppet opp og kunder har forsvunnet. For noen har krisen også medført nye muligheter som kan skape håp – selv i vanskelige tider.

For at du som leder skal kunne stå fast, og oppfattes som en tydelig ledestjerne i din bedrift tenker vi tre ting er viktig du nå kan gjøre som leder; sett fokus på dine verdier og din visjon med din virksomhet; støtt dine nøkkelpersoner i din organisasjon; – og styrk din organisasjon gjennom å kunne vise medfølelse og omtanke. 

I krisetider er det naturlig at mange får «tunnelsyn» – og man blir veldig fokusert på bunnlinjer og inntjening og kortsiktige mål. Kanskje derfor er det ekstra viktig at du som leder også tar et steg tilbake. Observerer hva som skjer – og bruk tid på å gjenfinne kjernen i din virksomhet. I naturen er det trærne med dypest røtter som tåler den sterkeste stormen. Og som leder må du i krisetider hjelpe din organisasjon til å finne igjen til «røttene». For din organisasjon handler det om dine verdier og kjernen i hvorfor virksomheten eksisterer. Bruk krisetiden til å sette fokus på disse elementene, for til syvende og sist – så er det disse som er årsaken til at din virksomhet eksisterer. Og dine ansatte trenger å forstå at selv om mange ting endres på kort tid – så er det noe som står fast. Dette kan du som leder være med å forsterke.

Bruk også mye tid på å støtte dine viktigste nøkkelpersoner i din virksomhet. Dette kan være ledere eller andre som er kristiske for at din virksomhet skal gå framover. Vi alle opplever og reagerer ulikt på usikkerhet – men når det stormer som verst og framtidsutsiktene er uklare – så finnes det ikke noe bedre enn en leder som står bak og støtter sine ansatte.  Vis omsorg, vær tilstede og vis at du forstår at mange opplever tiden som krevende. Lytt etter hva organisasjonen trenger. Og ta aksjon dersom noe mangler – som du kan gjøre noe med.

 Det tredje steget er å prioritere fokus på å ta beslutninger som kan styrke din organisasjon. Selv om du har en tydelig og sterk visjon, og du har en plan for å støtte din organisasjon, så trengs tydelig handling. I krisetider kan det være korte beslutningsprosesser og vanskelige valg. Stå støtt i disse – men gi også dine team mandat til å ta beslutninger. Det er sjelden du som leder har total oversikt og all innsikt som kreves for å ta gode beslutninger på alle nivåer. Du må derfor sette opp din organisasjon på en slik måte at du kan delegere og gi tydelige mandater til dine ledere og dine team – så alle kan stå opp og ta de riktige og gode valgene sammen.