Lederskap i krisetider
FAGARTIKKEL <br> <br> Skrevet av <br>Tor-Ivar Hals
FAGARTIKKEL

Skrevet av
Tor-Ivar Hals
28. april 2020

De siste månedene har mange ledere i store og små organisasjoner kjent på kroppen hva det vil si å «stå i stormen» – og lede mennesker i frustrasjoner og krise. Store endringer har rammet mange uten forvarsel – og hvordan kan man som leder velge strategier som ivaretar bedriften og menneskene som jobber hos deg?  Dagliglivet har plutselig blitt annerledes, markeder har stoppet opp og kunder har forsvunnet. For noen har krisen også medført nye muligheter som kan skape håp – selv i vanskelige tider.

For at du som leder skal kunne stå fast, og oppfattes som en tydelig ledestjerne i din bedrift tenker vi tre ting er viktig du nå kan gjøre som leder; sett fokus på dine verdier og din visjon med din virksomhet; støtt dine nøkkelpersoner i din organisasjon; – og styrk din organisasjon gjennom å kunne vise medfølelse og omtanke. 

I krisetider er det naturlig at mange får «tunnelsyn» – og man blir veldig fokusert på bunnlinjer og inntjening og kortsiktige mål. Kanskje derfor er det ekstra viktig at du som leder også tar et steg tilbake. Observerer hva som skjer – og bruk tid på å gjenfinne kjernen i din virksomhet. I naturen er det trærne med dypest røtter som tåler den sterkeste stormen. Og som leder må du i krisetider hjelpe din organisasjon til å finne igjen til «røttene». For din organisasjon handler det om dine verdier og kjernen i hvorfor virksomheten eksisterer. Bruk krisetiden til å sette fokus på disse elementene, for til syvende og sist – så er det disse som er årsaken til at din virksomhet eksisterer. Og dine ansatte trenger å forstå at selv om mange ting endres på kort tid – så er det noe som står fast. Dette kan du som leder være med å forsterke.

Bruk også mye tid på å støtte dine viktigste nøkkelpersoner i din virksomhet. Dette kan være ledere eller andre som er kristiske for at din virksomhet skal gå framover. Vi alle opplever og reagerer ulikt på usikkerhet – men når det stormer som verst og framtidsutsiktene er uklare – så finnes det ikke noe bedre enn en leder som står bak og støtter sine ansatte.  Vis omsorg, vær tilstede og vis at du forstår at mange opplever tiden som krevende. Lytt etter hva organisasjonen trenger. Og ta aksjon dersom noe mangler – som du kan gjøre noe med.

 Det tredje steget er å prioritere fokus på å ta beslutninger som kan styrke din organisasjon. Selv om du har en tydelig og sterk visjon, og du har en plan for å støtte din organisasjon, så trengs tydelig handling. I krisetider kan det være korte beslutningsprosesser og vanskelige valg. Stå støtt i disse – men gi også dine team mandat til å ta beslutninger. Det er sjelden du som leder har total oversikt og all innsikt som kreves for å ta gode beslutninger på alle nivåer. Du må derfor sette opp din organisasjon på en slik måte at du kan delegere og gi tydelige mandater til dine ledere og dine team – så alle kan stå opp og ta de riktige og gode valgene sammen.

Smidige organisasjoner i praksis

Smidige organisasjoner i praksis  Hva vil det si å jobbe smidig - og hvordan kan denne praksisen gi bedre samarbeid, skape mer engasjement og sikre en mer effektiv måte å jobbe på for din organisasjon? Tor- Ivar Hals er Partner og Senior Rådgiver hos Abilator og har...

Ledelse av digital transformasjon

Hva kreves av ledere som skal gjennomføre digitaliseringsprogram i egen organisasjon? Og, hvordan gjør vi lederne i stand til å lykkes med digital transformasjon? Hva er annerledes fra andre lederutviklingsprogram?   Et viktig aspekt er selvfølgelig at må du ha en...

Lederskap i krisetider

De siste månedene har mange ledere i store og små organisasjoner kjent på kroppen hva det vil si å "stå i stormen" - og lede mennesker i frustrasjoner og krise. Store endringer har rammet mange uten forvarsel - og hvordan kan man som leder velge strategier som...

Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger

‘Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger’ er et kunnskapsforløp som skal gjøre det enklere for mindre kommuner å drive omstillingsarbeid. Målet er å bidra til økt forståelse for og mer innsikt i hva digitalisering egentlig omfatter. Prosjektbloggen «Innovative...

Fagseminar om ledelse og digitalisering

Abilator og Verdal Næringsforening inviterer til fagseminar om ledelse og digitalisering 14. mars. Digitalisering er fremtiden, og da er det naturlig å lure på hvordan dette kommer til å påvirke industrien. Vi vet at digitalisering vil revolusjonere hele verdikjeder i...

Innovasjonskvadranten: En ramme for læring og utvikling

Høsten 2017 introduserte vi innovasjonskvadranten som en overordnet ramme for læring og utvikling, og opplever at de vi presenterer den for lett forstår hvordan det å lykkes med innovasjon krever bevisst arbeid innenfor flere fagfelt og dimensjoner. I dette...

Seminar: Innovasjonskvadranten og lærende organisasjoner

  Mange organisasjoner arbeider mot å bli lærende organisasjoner for både å skape gode arbeidsplasser og møte kravene til kunder og oppdragsgivere. Men, hva er egentlig en lærende organisasjon? Hvordan skiller vi mellom overfladiske tiltak og tiltak som skaper...

Seminar: Innovasjon i FoU-arbeidet

Gratis seminar i utviklende ledelse: Hvordan skape innovasjon i FoU-arbeidet Vi setter fokus på innovasjon og innovasjonskompetanse i forsknings- og utviklingsarbeid. Vi gir konkrete og praktiske metoder for å utforske komplekse problemer og fasilitere tverrfaglig...

Seminar: Innovasjon i lærende organisasjoner

Gratis seminar i utviklende ledelse Gode idéer kan oppstå tilfeldig og i kaos, men for å lykkes med innovasjon i en virksomhet må vi jobbe systematisk over tid. Vi må utvikle vår evne til innovasjon og bygge gode økosystem for læring. Det vil gjøre oss i bedre stand...

Ny teknologi endrer helsesektoren

Perspektiv på egen organisasjon Vi er avhengige av å ha en helsesektor som er moderne, pålitelig og effektiv. Sammen med SuperEgo har vi fått muligheten til å kjenne på meningen og utviklingen som skjer i det digitale helselandskapet. Som M-Helse-tilbyder lager...