Det å være et skapende menneske på arbeidsplassen har en positiv korrelasjon med et godt arbeidsmiljø – og for meg et bærekraftig arbeidsliv. Göran Ekvall, svensk professor i organisasjonspsykologi, har igjennom årelang forskning avdekket ti faktorer som påvirker kreativiteten i et team. Disse faktorene kan måles – og Abilator har skreddersydde workshops som kan målrettes for å høyne kreativiteten på bakgrunn av resultatene.

Metodikk
For å kartlegge dagens kreative arbeidsklima benyttes anonyme spørreundersøkelser, som blir sendt rundt etter en innledende runde. På bakgrunn av resultatet tilpasses workshoppen slik at øvelsene settes inn der det er mest behov – enten det er i forhold til å redusere personlige konflikter, øke tilliten eller selvstendigheten i gruppen – eller arbeide med lekhenhet og dynamikk i gruppen.

Avhengig av hva resultatet av kartleggingen blir vil samarbeidspartnere bli involvert i det videre arbeidet.

Forskningsprosjekt
For å evaluere effekten av en bestemt arbeidsmetodikk ønskes team/grupper som kan bidra inn i dette arbeidet. Det som vil kreves av dere er at dere tar en ny runde med kartlegging av de kreative faktorene en periode etter at øvelsene har blitt gjennomført. Ta kontakt for ytterligere informasjon!

Les mer om Göran Ekvalls faktorer for et kreativt arbeidsklima her.