Dette er et personlig innlegg!

Fra nyttår går jeg over i en ny rolle i Abilator. Espen Linløkken blir ny daglig leder. I dette innlegget tar jeg et tilbakeblikk, hvorfor Espen tar over den daglige ledelsen og forteller litt om min nye rolle fremover.

Og, dette innlegget ble litt langt – men håper det gir et godt innblikk i hvor vi kommer fra og er på vei.

John Richard

jrh@abilator.no  / 911 22 779

Historien min i Abilator

Vi skal først tilbake helt til 2008. Da hadde jeg flyttet fra København til Trondheim for et år siden, og jeg var i gang med et videreutdanningstilbud ved NTNU, hvor jeg fikk fordypet meg inn i min egen utviklingsprosess og startet en for meg ny og ukjent reise. Jeg hadde allerede hatt mange år innen bank- og finans, og var dreven på IT-prosesser og forretningsutvikling. Men, begynte å bli bevisst over at for å få til et bærekraftig arbeidsliv, hvor alle kan utnytte sitt potensiale og vokse som mennesker, var vi også nødt til å få vår egen utvikling med inn i vårt arbeid. I studiet hadde vi en større gruppeoppgave, og her skulle vi finne på et navn på gruppen. Det ble Abilators – satt sammen av ordene «abilitare» og «fasilitator».  Abilitare er italiensk, og betyr noe som om å «gjøre i stand til». Abilator blir så «å gjøre i stand til via prosessledelse».

I studiet jobbet vi mye med skapende arbeidsprosesser, og hvordan det å skape noe også henger sammen med egen utvikling og det å legge til rette for bærekraftige rammer på arbeidsplassen for at skaperevnene skal kunne utfolde seg. Perspektivet med å kunne bidra til et bedre arbeidsliv – hvor vi ikke forbrant menneskelige ressurser mer enn vi bygger det opp – har vært med meg siden da.

I 2009 etablerte jeg Abilator som et enkeltpersonforetak, og tanken var at her kunne jeg kjøre workshops og holde kurs – i liten skala ved siden av ordinær jobb. Men, tanken om å drive eget selskap var blitt realisert for første gang. En tanke som skulle vokse på meg. Abilator ble så i all hovedsak liggende stille noen år, bortsett fra noen få kurs og workshop knyttet til endringsledelse. Ved siden av full jobb tok jeg imidlertid initiativ til konferansen «Skapende sirkler», som var et utforskningsrom i grenselandet akademia, prosessledelse, kreative yrker og næringsliv. Her fikk vi gjennomført tre fantastiske konferanser, som hadde et høyt faglig innhold, stor grad av eksperimentering og læring. Fantastisk reise – men en som vanskelig lot seg kombinere med normale arbeidshverdager. Denne konferansen ble imildertid en forløper til kurstilbudet innenfor prosessledelse som ble startet opp i 2013 (Playmakerne).

En historie jeg også vil trekke frem i fremveksten av Abilator er en gåtur i Klæbu i 2011. Jonathan Reams hadde hørt at jeg var opptatt av personlig utvikling, Teori U og flere av de samme kilder og tema som han brukte i sin forskning, og hadde også hørt at jeg ønsket å gjøre mer av denne typen arbeid. Han inviterte meg derfor til å bistå på et lederutviklingsprogram for en kunde i Trondheim – som ledet til at vi startet et senter for lederutvikling sammen dette året. Jeg fikk så en 20 % permisjon fra jobben i Capgemini, og fikk muligheten til å utforske hva dette var. Og, dette ledet så til at jeg sluttet helt i jobben i 2012 og startet å jobbe fulltid via enkeltpersonselskapet mitt (Abilator).

Abilator ble så til et aksjeselskap året etter – og det første målet mitt var å være min egen arbeidsgiver. Via godt samarbeid med daværende Mometo gikk dette veldig bra, og jeg fikk etter hvert også lyst til å få noen flere kollegaer i eget selskap. Først var det litt deltidsansatte før jeg etter hvert fikk et par dyktige kollegaer om bord. Vi lyktes ikke helt med skaleringen, og de gikk etter hvert videre til andre jobber. Løpende hadde jeg hatt dialog med flere andre, og omsider fikk jeg både Espen Linløkken, Reidar Stølan og Tor-Ivar Hals med på laget – for fullt nå i 2020. Det medførte at vi kom over et knekkpunkt, og fikk også tilknyttet oss Birthe, som både er vår kontorleder og prosjektleder for våre kunder. 

Hva nå?

Først var målet mitt at jeg skulle bli min egen arbeidsgiver, få meg noen dyktige kollegaer og deretter hadde jeg som mål at Abilator skulle bli en virksomhet som ikke var så knyttet til meg som person. Det opplever jeg at vi har lyktes med nå. Jeg tror derfor også det er sunt at vi rokerer litt ved roret, slik at Abilator får rom til å vokse videre – og hvor vi kan bruke det gode momentet vi har nå rundt både oppdrag og internt driv til å ta neste steg.

Espen som kommer inn som ny daglig leder kommer fra Industriell økonomi og Entreprenørskolen ved NTNU. Han har et bredt nettverk, og har før han startet i Abilator jobbet flere år som innovasjonssjef i Sticos. I Abilator kommer han nå til å fokusere på hva som skal til for at vi skal tiltrekke oss flere ansatte, nye kundesegment og videreutvikle våre tjenester. Det betyr at våre kunder og samarbeidspartnere fremover vil møte oss som en mer samlet og offensiv virksomhet, som får en større leveransekapasitet. Det vet vi er etterspurt.

Min rolle videre?

Jeg kommer fremdeles til å ta en sentral og aktiv rolle i den videre utviklingen av Abilator – og levere gode og målrettede leveranser til våre kunder. I tillegg vil jeg fokusere enda mer på utviklingen av vårt faglige ståsted. Den utviklingsreisen jeg har vært på de siste 15 år, som inkluderer å ta del i et spennende og unikt fagmiljø internasjonalt, vil jeg omsette til tydeligere leveranser fra oss i Abilator.

I første omgang vil jeg ta tak i vårt Abilator Academy, og se på hvilke tilbud vi bør utvikle videre her. Her vil vi, når smittesituasjonen er en annen, igjen ta opp de åpne seminarene vi har hatt tidligere – og legge opp til en utforskende og utviklende form. Og, det vil komme nye kurs- og utdanningstilbud.  Jeg vil også ta aktiv del av ulike faglige nettverk, utvikle samarbeid med andre spennende aktører og bidra inn i forskningsprosjekt i grenselandet mellom digital transformasjon og lederskap/lederutvikling.

 Jeg gleder meg til å ta fatt på denne nye reisen – både for Abilator og meg personlig. Jeg forventer at dere vil se mer av meg i den nye rollen – og ikke minst lese mer av hva som utvikles fra vår kant. Ta endelig kontakt om du vil være med på reisen vår videre – enten som en faglig samarbeidspartner eller om du vil starte å jobbe sammen med oss.

 John Richard