Det ble en flott oppstart på den nye rekken av morgenseminarer vi i Abilator og Østlyng & Bjerke inviterer til denne våren. Deltakernes bakgrunn varierte fra teknologibransjen, gründermiljøet, rådgivningsbransjen i Trondheim til offentlig sektor. Temaet for dette seminaret var ”Fra selvinnsikt til effektiv ledelse”, og er noe vi virkelig brenner for og ser viktigheten av for ledere i dagens organisasjoner.

Vi startet dagen med å utfordre deltakerne til å reflektere sammen over sin egen reise som ledere i sin virksomhet. Ved hjelp av ulike assosiasjonskort ble det fort satt i gang gode refleksjoner hos deltakerne som ble instruert til å se tilbake på hva som representerte dem som ferske ledere, frem til dagens situasjon og videre de neste 5-10 årene. Tilbakemeldingene lot ikke vente på seg om at dette skapte gode refleksjonsprosesser der deltakerne lærte mer om seg selv ved å oppdage hvilke verdier og antakelser som hadde formet dem.

2016-02-16 09.17.32

Premisset for dette seminaret er at selvinnsikt er en forutsetning for å lykkes i møte med økt kompleksitet og endringstakt i dagens virksomheter. Det er et stort mulighetsrom for læring og utvikling ved å reflektere over hvordan antakelser, oppfatninger eller meninger som kan styre oss som ledere uten at vi er bevisst disse prosessene. Dersom våre antakelser er bygget på feilaktig grunnlag kan det føre til dårlige beslutningsprosesser, såre relasjoner og være grobunn for misnøye i organisasjonen. Antakelser er en helt sentral del av en organisasjonskultur og blir ofte tatt for gitt av medlemmene ved at den er ubevisst og vanskelig å observere med mindre man har verktøyene til å synliggjøre dem.

Eksempler på verktøy vi tar i bruk er egenevaluering, utviklingsorientert coaching eller standardiserte tester. Ved å ta tak i disse antakelsene og evaluere dem, er det mulig å endre de faste handlingsmønstrene vi kan oppleve å gjennomgå gang på gang. Ved å få innsikt i hva som er vårt eget tankesett rundt ledelse og hvilke oppfatninger dette er bygget på, vet vi at det er mulig å utvikle seg som leder.

Da deltakerne hadde fått reflektere rundt sitt eget tankesett vedrørende lederrollen, viste seminarleder John Richard Hanssen til hvordan disse tankesettene interagerer med hverandre i et utviklingsforløp. Ved hjelp av den anerkjente ledelsesforskeren Bill Torberts modell over handlingslogikker, blir det synlig hvordan antakelser former handling. Dette endte i en livlig diskusjon som rundet av dette morgenseminaret og vi gleder oss allerede til fortsettelsen.

IMG_2543