I 2009 var jeg på jobbintervju i Capgemini her i Trondheim – og på andregangsintervju stilte Capgemini opp med Reidar Stølan som ekspert på rådgiving og finans. Mens jeg var ansatt i Capgemini møtte jeg også en fremoverlent finnmarking, Espen Linløkken, som imponerte meg både på kontoret og ute på felles oppdrag. Og, for å gjøre en lang historie kort har jeg hatt løpende kontakt med både Espen og Reidar siden vi var kollegaer – i det som jeg vil omtale som et av datidens beste rådgivningsmiljø i Trondheim.

Et (av flere) felles ståsted for oss alle tre har vært finansiell teknologi og nyskaping. Reidar har jobbet mye med Open banking/PSD2 og Espen med likviditetsstyring og bruk av kunstig intelligens. Begge har god erfaring med hele prosessen fra “innsikt til inntjening” fra både egne selskap og ansettelser.

Vi tre satser nå sammen fremover og samler konsulentaktivitetene våre innenfor digitalisering, innovasjon og finansiell teknologi i Abilator. Vi kommer fortsatt til å samarbeide bredt med andre virksomheter og jobber med å tilknytte oss flere partnere som utfyller oss. Og, gamle kollegaer som vil jobbe i en mindre virksomhet – og få en hånd på rattet i egen virksomhet – er alltid velkommen til å ta kontakt.

Jeg gleder meg til høsten og et tett samarbeid med Espen og Reidar.

John Richard