Jannicke Husevåg

1.oktober blir Jannicke Husevåg en del av Abilator-familien. Jannicke kommer fra Norsk Helsenett hvor hun har jobbet i 6,5 år. Jannicke ser fram til å bidra med sin kompetanse innenfor digitalisering og endringsledelse, og synes det er spennende å få være med utvikle Abilator videre. Bli bedre kjent med henne her!

Stilling: Seniorrådgiver

Utdanning: Master i informatikk fra NTNU, med tilleggsutdanning i styrekompetanse fra BI, ledelse av utviklingsprosesser fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon fra NTNU. 

Beste egenskap: Nysgjerrighet på hvordan ting henger sammen. Hvordan det er blitt sånn, og hva mulighetsrommet er hvis man “zoomer” litt ut. Interessert og opptatt av å se virksomheten og sektoren som helhet. Forstå ulike perspektiv og sammenhenger og jobbe med strategi, organisasjonsdesign og kultur.

Nøkkelkompetanse: Digitalisering. Både utdanning og arbeidslivet mitt er preget av det. Med fokus på hvordan utnytte teknologi til det beste for innbyggere, brukere, kunder og bruksområder. Interesse for å ta i bruk, utvikle og innføre ny teknologi i organisasjoner, spesielt når det gjelder strategi, ledelse og organisasjonsutvikling. 

En mulighet til å anvende kompetanse

Jannicke hadde et ønske om å jobbe mer med digital transformasjon, og hun så på Abilator som en mulighet til å anvende kompetansen sin og hjelpe andre med digitalisering og endringsprosesser knyttet til dette.

Jeg ser på Abilator som en faglig spydspiss når det gjelder rådgivning innen digitalisering og digital transformasjon. Det er få andre miljøer i Norge som har like bred og lang erfaring med akkurat dette. Jeg gleder meg til å bli en del av gjengen og lære mer. Det er også veldig spennende og artig å få være med på å bygge opp Abilator som selskap. Jeg har tidligere vært med på å bygge opp selskap av ulik størrelse, og jeg synes det er gøy og spennende at vi også selv står midt i en transformasjon, forteller Jannicke.

 

I skjæringspunktet mellom teknologi og mennesker

Jannicke har hele karrieren jobbet med digitalisering. Først i det private med system- og webutvikling. Senere gikk hun over til det offentlige hvor hun  jobbet som programleder for regional IT-satsing i Sør-Trøndelag i fylkeskommune.

I fylkeskommunen jobbet jeg med mye forskjellig rettet mot kommuner, næringsliv, samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Jeg ledet blant annet flere store utbyggingsprosjekter knyttet til mobil- og internettdekning i kommunene i Sør-Trøndelag. Jeg var med å etablerte konferansen NOKIOS (Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor) og jobbet tett med KS og interkommunale samarbeid rundt felles kompetansetiltak innen digitalisering rettet mot rådmenn og ledere i kommunal sektor. Og så har jeg fått være med på flere spennende etableringer som Trådløse Trondheim, Rockheim og satsing på dataspill-utdanning og kreative næringer.

Fra å lede og koordinere en rekke digitaliseringstiltak, gikk veien videre til kommunikasjon og reklame. Hun har jobbet i reklame- og PR-byrå, undervist på BI og vært kommunikasjonssjef for et midlertidig helseforetak med ansvar for insourcing av ambulanstejenesten i Midt-Norge fra private drivere til offentlig drift.

 Insoucring og utvikling av ambulansetjenesten var spesielt lærerikt. Vi fikk tre år på oss til sammenslåing og videreutvikling av ambulansetjenesten før vi skulle overføre løsningen til sykehusene i Midt-Norge. Vi meislet ut ny strategi hvor digitalisering var sentralt. Vi tok tak i lavthengende frukter som å erstatte håndbøker og sjekklister i ambulansene med nettbrett. Og så startet vi en lengre reise knyttet til digital beslutningsstøtte fra leger på sykehus, digitale virksomhetsdata og flåtestyring, samt tiltak for å sikre at ambulansene kom med i arbeidet med en felles digital pasientjournal på tvers av helsetjenestene.

 –  Det var et veldig intensivt og lærerikt prosjekt. Det var komplekst, men desto mer gøy når det går bra. Et entuastisk team gjorde at vi fikk til utrolig mye utvikling på kort tid. Dette har vært en av de mer lærerike prosjektene, og et prosjekt jeg er stolt av å ha vært med på, forteller Jannicke

Videre gikk veien til Norsk Helsenett som er et statsforetak under Helse- og omsorgsdepartementet. Det har vært Jannickes arbeidsplass de siste seks årene.

Da jeg startet var vi 116 ansatte, nå er vi nærmere 1100 ansatte. I tillegg til kraftig vekst i antall ansatte, har det også vært enorm vekst i oppgaver, tjenester og produkter. Det har vært en utrolig spennende reise hvor jeg har lært veldig mye, både om digitale tjenester og løsninger, men også endringer knyttet til vekst og organisasjonsutvikling.

 I Norsk Helsenett har Jannicke jobbet både som seksjonsleder og som prosjekt- og prosessleder.

I tillegg til å lede HR og kommunikasjonsarbeidet har jeg jobbet mye med strategi, organisasjonsutvikling og forbedringsprosjekter, forteller Jannicke videre. 

Livet ved siden av jobb

Når Jannicke ikke er på jobb, liker hun å koble av ute i naturen. Favorittaktiviteten er ski, fortrinnsvis toppturer.

Jeg pleier å si at utsikt gir innsikt. Når man har behov for å tenke de store tankene, så er det ingenting som er bedre enn å svette seg opp en motbakke og bli belønnet med utsikt over fjord og fjell. 

Jannicke er også nysgjerrig og glad i å følge med på faglige debatter, spesielt det som handler om de “myke” sidene av digitalisering.

– Jeg leser en del fagstoff, hører mye på podcaster, deltar på meet-ups og engasjerer meg gjerne i faglige diskusjoner på LinkedIn. Man kan vel si at jeg er litt kunnskapshungrig, smiler hun. Jeg liker å holde meg oppdatert på hva som rører seg og hva andre har gjort av erfaringer.

Vil du lese mer om hva Jannicke har jobbet med? Se LinkedIn profilen hennes her. 

Vi i Abilator er veldig fornøyd med å ha fått Jannicke på laget, og gleder oss til oppstart 1. oktober!