Den 11. oktober hadde jeg den glede av å holde et foredrag i endringsledelse for studenter ved IT-støttet bedriftsutvikling ved HIST. Artig å møte studentene – og presentasjonen jeg benyttet ligger her:

Gjesteforelesning i endringsledelse – 11. oktober 2013 – til utdeling.

Det skal nevnes at konkrete planer og tiltak som ligger i presentasjonen kun er illustrerte og forenklede eksempler bygget på de konkrete prosjektene jeg har arbeidet med i (og således ikke slik ting faktisk ble gjennomført).

I tillegg til gjesteforelesningen i endringsledelse holdt Veronica Skjetlein fra Mometo og jeg en forelesning et par uker senere for de samme studentene rundt ledelse av store og komplekse IT-prosjekt.