Så har årets første forelesning gått av stabelen – og denne gang for en liten gruppe mastergradsstudenter ved institutt for produktdesign ved NTNU. Tema var hvordan man møter en organisasjon når man arbeider med en designstrategi – eller strategiprosesser generelt.

Du finner presentasjonen i linken under.

NTNU – Gjesteforelesning i designstrategi V14 – til utdeling