Som en oppfølger av tidligere forelesning i vår har jeg kjørt enda en forelesning for masterstudentene ved produktdesign – og hadde denne gangen mer fokus på hvordan man kobler verdiskaping mot organisering og endringsledelse. Presentasjonen som ble brukt ligger vedlagt.

NTNU – Gjesteforelesning i designstrategi V14, forelesning no. 2

Uka etter forelesningen fikk jeg forsatt dialogen med studentene knyttet til deres faktiske prosjekt.