Jobber du med organisasjonsutvikling internt, som ansatt eller som leder, eller er du konsulent? Da er dette en demo av verktøy vi mener kan være svært nyttige for deg!

Det å komme utenfra når vi skal skape endring kan være krevende – enten det er på teamnivå, enhetsnivå eller i en organisasjon som helhet. Vi som ikke er «på innsida» har behov for å få skapt gode dialoger og en felles forståelse for å utvikle kultur og ny praksis.

Vi inviterer til frokostseminar hvor vi deler erfaringer, tips og triks og konkrete verktøy for å skape gode dialoger. Vi belyser hvilke barrierer vi ofte møter i endringsarbeid, og viser hvordan vi samskaper endring i praksis. Effekten blir et langt mer fruktbart og positivt samarbeid mellom vi som skal drive endring og de vi jobber med.

 

Vi serverer kaffe og noe attåt!

Abilator, VOXT og CTL