Abilator og Verdal Næringsforening inviterer til fagseminar om ledelse og digitalisering 14. mars.

Digitalisering er fremtiden, og da er det naturlig å lure på hvordan dette kommer til å påvirke industrien. Vi vet at digitalisering vil revolusjonere hele verdikjeder i en rekke bransjer – alt fra fiskeoppdrett til medisin – og dette gjelder også tradisjonell industri.

Da er det paradoksalt at kunnskapen rundt å dyrke frem digitalisering er mangelfull, og spesielt siden manglende intern kompetanse blir utpekt som den viktigste barrieren mot digitalisering. Behovet for å skape gode læringsarenaer for digitalisering i praksis er derfor stort.

Vi inviterer derfor til et fagseminar i samarbeid med Verdal Næringsforum, hvor du får mer informasjon om hvordan du kan få fart på digitaliseringen, og hvordan skape gode læringsarenaer for digitalisering fremover.

På seminaret vil du få:

  • Innsikt i hva digitalisering er og hva det betyr for industrien.
  • Innsikt i barrierer mot digitalisering – og hva du kan gjøre for å lykkes.
  • Eksempler på hva virksomheter som har kommet langt har gjort.
  • Diskutert egne utfordringer og få sparring på hvordan du kan komme videre.

Trykk på knappen under for å lese mer om og melde deg på seminaret.

Dato

14. mars 2019

}

Tid

09.00 – 12.00

Adresse

VIPsenteret
Neptunvegen 6
7652 Verdal

Pris

Gratis

Abilator og Verdal Næringsforening inviterer til fagseminar om ledelse og digitalisering 14. mars.

Digitalisering er fremtiden, og da er det naturlig å lure på hvordan dette kommer til å påvirke industrien. Vi vet at digitalisering vil revolusjonere hele verdikjeder i en rekke bransjer – alt fra fiskeoppdrett til medisin – og dette gjelder også tradisjonell industri.

Da er det paradoksalt at kunnskapen rundt å dyrke frem digitalisering er mangelfull, og spesielt siden manglende intern kompetanse blir utpekt som den viktigste barrieren mot digitalisering. Behovet for å skape gode læringsarenaer for digitalisering i praksis er derfor stort.

Vi inviterer derfor til et fagseminar i samarbeid med Verdal Næringsforum, hvor du får mer informasjon om hvordan du kan få fart på digitaliseringen, og hvordan skape gode læringsarenaer for digitalisering fremover.

På seminaret vil du få:

  • Innsikt i hva digitalisering er og hva det betyr for industrien.
  • Innsikt i barrierer mot digitalisering – og hva du kan gjøre for å lykkes.
  • Eksempler på hva virksomheter som har kommet langt har gjort.
  • Diskutert egne utfordringer og få sparring på hvordan du kan komme videre.

Trykk på knappen under for å lese mer om og melde deg på seminaret.

Dato

14. mars 2019

Pris

Gratis

}

Tid

09.00 – 12.00

Adresse

VIPsenteret
Neptunvegen 6
7652 Verdal