Abilator styrker seg innen prosess- og endringsledelse når Sindre Alvsvåg tiltrer som rådgiver og prosjektleder fra 12. september. Han bringer med seg ung energi og høyt engasjement, kombinert med erfaring fra store prosjekter hvor politikk og strategi møter ulike menneskelige behov og interesser. 

– Sindre er en rising-star på mange områder, sier John Richard Hanssen partner og seniorrådgiver i Abilator. Han har, tross ung alder, solid erfaring med tunge lederverv og store komplekse prosesser og prosjekter. Sindre har opparbeidet seg en stor organisasjonsforståelse og jobbet mye med involvering og medvirkning. Med sin uredde, men empatiske tilnærming til folk, vil han tre inn som en god prosessdriver og prosjektleder hos oss i Abilator.

Navn: Sindre Kristian Alvsvåg

Alder: 29 år

Stilling: Rådgiver

Utdanning: Mastergrad i kjemi ved NTNU, Trondheim.

Nøkkelkompetanse: Prosess- og prosjektledelse. Strategiarbeid. Interessenthåndtering og kommunikasjon.

Engasjert i studentpolitikk og studentvelferd

Sindre har en mastergrad i kjemi og erfaring fra jobbing på laboratoriet. Men det var ikke studiene som ledet han til Abilator:

Samtidig med studiene engasjerte Sindre seg i studentfrivillighet og i studentpolitikken. Gjennom dette har han lært mye om og fått erfaring med strategisk arbeid, samhandling med aktører med ulike interesser, politiske prosesser og saksbehandling

– Jeg startet karrieren tidlig med involvering i studentpolitikken, både lokalt på NTNU i Trondheim, men også nasjonalt gjennom NSO (Norsk Student Organisasjon). Etter noen år ble jeg valgt som leder for Studenttinget i 2018, forteller Sindre.

Jobben som leder på Studenttinget ga mersmak, så kjemifaget ble satt til side da Sindre søkte seg jobb etter studiene.

– Jeg opplevde at laboratorie-delen av mastergraden ble litt ensomt. Jeg liker bedre å ha folk rundt meg og jobbe sammen som et team, og hvor det er noe nytt som skjer hele tiden, forklarer Sindre

Sindre startet som studentrådgiver ved SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund). Der jobbet han med flere prosjekter knyttet til studentfrivilligheten. Blant annet med hvordan gjøre det enklere å engasjere seg i studentforeninger og hvordan tilrettelegge for inkludering i studentlivet. Som et ledd i dette jobbet han med kursing og opplæring av team, samt coaching av studenter.

– De morsomste oppgavene handlet om å coache og veilede studentene som allerede gjorde det bra, men som ønsket å gjøre det enda bedre. Hovedfokuset for meg personlig, var å hjelpe folk med inkludering i miljøene. Jeg opplevde selv å bli tatt godt vare på som student og trivdes med det. Så ønsket mitt var derfor å bringe det videre, forteller Sindre

Prosjektleder for campusutvikling

Etter et år som rådgiver ble Sindre oppfordret til å søke på en ny stilling i SiT som prosjektleder i prosjektet «Nytt campus Trondheim». Sindre ble ansatt og fikk ansvaret for å lede arbeidet med å få fremme SiT sine ønsker og mål for campusutviklingen, i tett samarbeid med NTNU og andre aktører.

– Hovedfokuset mitt var å få beskrevet og fremme SiT sine ønsker og mål i ulike grupper og samhandlingsarenaer hvor mange skulle komme til enighet, sier Sindre. Da var det godt å ha med seg erfaring fra studentpolitikken og samhandling med NTNUs rektorat.

– Jeg ledet også noen interne byggeprosjekter for SiT. Så jeg har jobbet mye med arkitekter og bygg-ingeniører både på et strategisk plan og mer operativt nivå, forteller Sindre.

Metodikk og mennesker

På spørsmål om hva som har vært mest lærerikt og hva han tar med seg videre fra dette prosjektet, svarer Sindre at han har lært mye om både metodikk og mennesker-:

– Jeg har fått erfaring med hvordan planlegge og bruke konkrete verktøy og metodikker, som for eksempel det å lage veikart som beskriver kortsiktige og langsiktige mål. Men kanskje aller mest om hvordan involvere, kommunisere og samhandle med mennesker med ulik agenda og interesser, sier Sindre

Dette tenker vi er en meget god bagasje å ha med seg når Sindre nå starter som rådgiver i Abilator i september.

På spørsmål om hva som gjorde at Sindre havnet hos Abilator, trekker han frem to ting; prosesslederfaget og fokus på det menneskelige:

– Jeg kjente til John Richard fra min deltagelse på Playmaker-kurs og visste at prosessledelse og fasilitering er noe Abilator kan og jobber mye med, og som jeg gjerne ville fortsette å utvikle meg innen. Så da jeg var ferdig med mitt prosjektengasjement i SiT og Abilator søkte etter flere folk, ja da var veien kort til å ta kontakt, sier Sindre.

– Jeg fikk et veldig godt inntrykk gjennom ansettelsesprosessen, sier Sindre. Jeg fikk bekreftet at dette er et sted jeg hvor jeg kan trives og utvikle meg videre. Jeg fikk treffe mange av de som jobber her og skjønte at dette er et sted hvor man har med seg både hodet og hjertet i det man gjør. Det fikk jeg bekreftet når jeg deltok på strategisamling før sommeren og vi diskuterte hvilke verdier som beskriver oss best og noe av de stikkordene som kom tydelig frem da var snill, folkelig og samarbeid. Det gikk rett hjem hos meg, smiler Sindre fornøyd. Min tilnærming er at folk som har det bra også leverer bedre, og det vil jeg gjerne bidra med både i Abilator og hos kundene våre.

Livet utenfor jobb

Sindre har mange interesser; fra friluftsliv, matlaging og møbelsnekring, til PC og dataspilling.

– Jeg er glad i å være ute, jeg liker å lage god mat – og gjerne i kombinasjon; altså god mat på tur, sier Sindre. Men mest av alt er jeg glad i å være med den lille familien min, sier Sindre smilende, som nylig har blitt pappa for første gang og nå er i pappapermisjon.

Vi ønsker Sindre en fin tid i pappapermisjonen, og gleder oss til han på plass på kontoret 12. september!