Abilator har, i samarbeid med Østlyng & Bjerke, kjørt seminar med ulike temaer denne høsten. Det seneste seminaret i rekken handlet om hvordan vi kan skape en god strategiprosess.

Gjennom å gi noen knagger til seminardeltakerne om begrepet strategi kom de raskt i gang med å reflektere rundt temaet for dagen. Blant annet diskuterte vi hvorfor strategier havner i den berømte skrivebordsskuffen. Vi i Abilator mener at strategien må forankres, ikke minst gjennom å visualisere den for organisasjonen. Vi må kommunisere strategien på en enklest mulig måte for felles forståelse og for å sette gjennomføringskraften i sving. Det ligger mye talent og kraft i menneskene i en organisasjon, bare vi er villige til å bringe kraften inn og gi rom for at talentene skal få blomstre. Hvis vi ikke klarer det vil kulturen overstyre alt av strategier og strukturer som ønskes få implementert i organisasjonen.

«Culture eats strategy for breakfast» er et uttrykk som blant annet ledelses guruen Peter Drucker har etablert. Uttrykket har gitt inspirasjon til mange og det finnes også bøker som er skrevet om temaet (eks. «Culture eats strategy for lunch» forfattet av Curt Coffman & Kathie Sorensen).

I strategiprosesser må vi ta hensyn til alle dimensjonene i en organisasjon for å lykkes.

De ytre dimensjonene er noe vi kan ta på; strukturer og prosedyrer vi lager til kollektivet, også de ord og handlinger vi gjør som individer. Strategi, salgsmål og andre gode strukturer er konkrete, målbare og forståelige. Men hva med de indre dimensjonene? Vi glemmer altfor ofte å ta hensyn til kulturen i organisasjonen og vi blir ikke oppmerksomme nok på talentene våre. Hvis vi glemmer å ta den indre dimensjonen i betraktning så tar kulturen over, det vet vi av erfaring.

Vi presenterte et verktøy for seminardeltakerne, et verktøy vi mener fungerer veldig godt i strategiprosesser – som gir et overblikk over de indre så vel som de ytre dimensjonene. Verktøyet kalles transformasjonskart og det hjelper oss å visualisere strategien på en god måte. Transformasjonskartet er et effektivt kommunikasjonsverktøy for å forankre en helhetlig strategi.

Når vi har analysert nåsituasjonsbildet og formet en tydelig visjon om et fremtidig målbilde, vil vi kunne analysere gapet derimellom. Gapet vil forme de delmål, eller milepæler vi skal oppnå på reisen mot visjonen. Det er mange perspektiver som settes i sving når vi jobber med strategi; organisatoriske, menneskelige og teknologiske. Perspektivene eller fokusområdene blir tydeligere når gapanalysen tar form. Her må både ytre og indre dimensjonene i organisasjonen belyses for å lykkes.

Vi i Abilator har lang erfaring med transformasjonskart. Vi ser kraften det gir med å belyse reisen mot målet på en god måte. Transformasjonskartet

  • illustrerer tydelig målet og reisen dit, hvilke milepæler vi skal oppnå og når
  • gjør oss oppmerksom på avhengigheter og mulige konflikter som kan oppstå underveis
  • gir oss helhetlig oversikt for å kunne gjøre de rette prioriteringene underveis.

Vi håper transformasjonskart kan gi inspirasjon til å ta fatt i egne strategiprosesser. Vi deler gjerne våre erfaringer om hvordan selve prosessen med å etablere et slikt kart bør legges opp for å skape engasjement og forankring.