Destinasjon digital transformasjon i offentlig sektor:

Hvordan mobilisere og bygge en digital, future-ready offentlig sektor i Norge?

Velkommen til inspirasjonsøkt om digital transformasjon med Digitaliseringsinstituttet og Abilator.

 

Dato: 26. oktober – 11:30-15:30

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Arrangementet er gratis.

Passer for deg som jobber i privat eller offentlig sektor. 

 

Dagens program

11:30: Dørene åpnes, det serveres kaffe, te og noe attåt. Det blir også rom for benstrekk i løpet av programmet.

12:00 – 15:30:

  • Hvorfor digital transformasjon, de øverste generasjonene av digital modenhet og de 10+3 evner til digital transformasjon ved Direktør og Ph.D. Pernille Kræmmergaard. Pernille forteller også om to kommende bokutgivelser i Norge.
  • Lederens løsning og oppgaver i digital transformasjon ved Pernille Kræmmergaard, Country Manager Eirin Folde og Abilator.
  • Hvordan jobbe med kompetanseutvikling og digitale mindset ved Country Manager Eirin Folde og Abilator.
  • Deltagerne får mulighet til å gjennomføre en av kartleggingene til Digitaliseringsinstituttet. Økten ledes av Pernille Kræmmergaard.
  • Resultater og refleksjoner knyttet til kartleggingen.
  • Oppsummering

Vi gjennomfører en uhøytidelig konkurranse på slutten av dagen, der man får mulighet til å vinne to bøker om digital transformasjon og digital modenhet av Pernille Kræmmergaard .

Bakgrunn og mulighetsrom

26. oktober får du møte Digitaliseringsinstituttet Danmark og Norge ved Direktør og Ph.D Pernille Kræmmergaard, Country Manager Eirin Folde, og partner Abilator ved John Richard Hanssen og Jannicke Husevåg, som vil snakke om hvordan ledere og organisasjoner kan navigere i utfordringsbildet vi opplever.

Vi tar utgangspunkt i Digitaliseringsinstituttets forskningsbaserte, helhetlige rammeverk med områdene strategi, ledelse, organisasjon og teknologi, som alle må styrkes gjensidig og balanseres i en organisasjon. Du får innblikk i de øverste generasjonene av digital modenhet og de 10+3 evnene til digital transformasjon.

Gjennom rammeverket og praktiske eksempler fra offentlig og privat sektor nasjonalt og internasjonalt, vil vi vise hvordan man kan øke sin digitale modenhet, utvikle digitale mindset og forbedre evnen til digitale transformasjon. Vi vil også vise hvordan man kan nå ambisjonen om å bli datadrevne og smidige organisasjoner.

På OECDs Digital Government Index er Norge nå på 12.plass og på FNs eGovernment survey på 13. plass. Hvis Norge skal sikre oss en plass i den internasjonale superligaen og for alvor omstille oss digitalt, må vi utvikle digitale mindset i langt høyere grad enn i dag, både i offentlig og private sektor.

Bakgrunn

Innbyggeren vil alltid ha mer enn de har i dag og kravene til det offentlige øker. Velferdsstaten står under sterkt press og mantraet er «mer for mindre». Det dannes nye digitale fellesskap, nye typer politikere og politikk, og vi ser tendenser til fragmentering av det store felleskapet. Koronapandemien kan ha gitt varige endringer som påvirker grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd i Norge. Hovedutfordringene skissert i Perspektivmeldingen 2021 påpeker færre yrkesaktive bak hver pensjonist, at statens utgifter går opp uten at inntektene øker like mye og gjennomføringen av det grønne skiftet kommer for fullt. Færre i arbeid gir lavere inntekt, og økonomien må omstilles.

Mulighetsrommet


Myndighetsrollen er under press, men nasjonale strategier innen digitalisering, innovasjon, data og kunstig intelligens peker på store og nye muligheter. Det handler om sømløse digitale og menneskelige leveranser; datadrevet, prediktivt, sikkert og individualisert. Vi skal øke den digitale samproduksjonen og tilby sammenhengende tjenester i et plattformdrevet økosystem.

Men hvordan lykkes vi med å bli smidige organisasjoner i et datadrevet Norge?
Hvordan sikrer vi en offentlig verdiskapelse gjennom digital transformasjon?
Hva blir viktig og verdifullt for å kunne nå de digitale ambisjonene våre?

Logo Digitaliseringsinstituttet

Digitaliseringsinstituttet har gjennom de siste 5 årene vært en naturlig, tydelig og sterk samarbeidspartner for offentlig og privat sektor i Danmark, gjennom sitt forskningsbaserte, helhetlige rammeverk for digital modenhet og digital transformasjon. Digitaliseringsinstituttet er kjent for å ta utgangspunkt i den konkrete virkeligheten som organisasjoner og virksomheter agerer i, men også å utfordre denne for å endre eksisterende praksis.

I 2021 ble Digitaliseringsinstituttet etablert i Norge og har det siste halvåret hatt store oppdrag i offentlige organisasjoner i forhold kompetanseutvikling. Instituttet tilbyr utdannelsesforløp, skreddersydde kurs, foredrag, workshops, nettverk og nettbaserte dialogverktøy, som består av kartlegginger og prosessverktøy. Kartleggingene setter styrer, ledergrupper og medarbeidere i stand til å ta verdiskapende beslutninger.

Abilator er et rådgivningsselskap som over lang tid har hjulpet både offentlige og private virksomheter å lykkes med digital transformasjon. Abilator har en unik erfaring fra agilt lederskap, innovasjon, organiasjonslæring og teknologiutvikling. Abilator bidrar med metodikk, erfaring og perspektiv. Kundene bidrar med kjennskap til egen organisasjon og bransje.

Sammen tegner vi opp et prosjektkart vi navigerer etter, og sikrer at vi når målene vi har satt oss. Abilator legger vekt på en åpen og tydelig kommunikasjon hele veien.

Abilator består av Abilator Consulting, Abilator Studio og Abilator Academy. Abilator er partner av Digitaliseringsinstituttet og er sertifisert i bruk av de forskningsbaserte rammeverkene.