Utviklende ledelse i Abilator

Utviklende, eller transformativ, ledelse handler blant annet om å skape økt kunnskap i en organisasjon, kunnskap som gjør oss i stand til å ta mer bevisste valg i en verden med økende endringstakt, usikkerhet og kompleksitet. Denne kunnskapen skaper vi i Abilator...

Kreativt arbeidsklima

Det å være et skapende menneske på arbeidsplassen har en positiv korrelasjon med et godt arbeidsmiljø – og for meg et bærekraftig arbeidsliv. Göran Ekvall, svensk professor i organisasjonspsykologi, har igjennom årelang forskning avdekket ti faktorer som...