Utviklende ledelse i Abilator

Utviklende, eller transformativ, ledelse handler blant annet om å skape økt kunnskap i en organisasjon, kunnskap som gjør oss i stand til å ta mer bevisste valg i en verden med økende endringstakt, usikkerhet og kompleksitet. Denne kunnskapen skaper vi i Abilator...
Rom og retning i prosessledelse

Rom og retning i prosessledelse

Våren 2013 gjennomførte jeg et prosessforløp for et mellomstort arkitektfirma her i Trondheim, og der benyttet jeg svært bevisst dimensjonene rom og retning i prosessledelse; Rom som åpner opp for intuitive og lærende prosesser, og retning som skaper fremdrift og...

Kreativt arbeidsklima

Det å være et skapende menneske på arbeidsplassen har en positiv korrelasjon med et godt arbeidsmiljø – og for meg et bærekraftig arbeidsliv. Göran Ekvall, svensk professor i organisasjonspsykologi, har igjennom årelang forskning avdekket ti faktorer som...

Strategiutvikling og bruk av transformasjonskart

Noe som vi synes det er svært morsomt og givende å arbeide med er strategiarbeid, hvor vi går inn som prosessledere i et forløp med nøkkelpersoner hos kunden. Vi har flere innganger vi bruker til et slikt arbeid, og ofte vil vi sammen med kunden definere en rekke med...

Utdannelse: Ny runde med prosesslederutdannelse

Nå er datoene klare for neste runde med prosesslederutdanningen Playmaker, høsten 2014. Modul 1: 27. og 28. august Modul 2: 1. og 2. oktober Modul 3: 20. november Les mer om Playmaker her. Undervisningen finner sted på Otium Sanserom, Kongens gate 85, 7012 Trondheim,...