Transformasjon og klimaendringer

Konsekvensen av menneskenes spor på jordkloden gjør seg stadig mer gjeldende. FNs klimapanel (IPCC) rykket i sin siste rapport enda nærmere målet å vitenskapelig forklare klimaets utvikling – og vår påvirkning på denne. Menneskelig påvirkning ble nærmest bevist;...