Norsk innovasjonsverktøy brer om seg i Danmark

Norsk innovasjonsverktøy brer om seg i Danmark

Nasjonalt og globalt står vi overfor enorme utfordringer, som vil kreve store samfunnsmessige endringer de kommende årene. Det offentlige Norge og Danmark bruker til sammen omkring 980 milliarder kroner i året på anskaffelser fra privat næringsliv. — Med gode...
Hjalp Golfforbundet med digital strategi

Hjalp Golfforbundet med digital strategi

 Norges Golfforbund ble stiftet i 1948 og består av omtrent 180 golfklubber i Norge. Forbundet ønsker at golf skal være en idrett for alle, uavhengig av nivå eller alder, og visjonen lyder: “Vi sprer golfglede i Norge”.  Et forbund av denne dimensjonen burde selvsagt...
Miljødirektoratet: Veien mot en digital hverdag

Miljødirektoratet: Veien mot en digital hverdag

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Klima- og miljødepartementet, som skal redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensing. Direktoratet har i rundt 700 ansatte i Trondheim og Oslo, og har “et rent og rikt miljø” som sin...
Ny teknologi endrer helsesektoren

Ny teknologi endrer helsesektoren

Vi er avhengige av å ha en helsesektor som er moderne, pålitelig og effektiv. Sammen med SuperEgo har vi fått muligheten til å kjenne på meningen og utviklingen som skjer i det digitale helselandskapet. Som M-Helse-tilbyder lager SuperEgo løsninger for...