Organisasjoner som setter folka i sentrum lykkes bedre!

Når: 21. mars 0800 – 0950

Hvor: Sellanraa, Kongens gate 2 7011 Trondheim

I en omskiftelig hverdag med endrede krav og forventninger fra omgivelsene må vi som ansatte og ledere evne å lære raskere. Læring handler ikke bare om å få mer påfyll av ferdigheter, men også hvordan vi bedre kan samarbeide, samskape og få mest mulig ut av de ressursene vi har. Hvordan vi kan få skapt mest mulig verdi for våre kunder – enten de er innbyggere i en kommune eller kunder i mer tradisjonell forstand.

I neste cafe påfyll får vi innblikk fra hvordan Trondheim kommune setter fokus på læring og utvikling hos ansatte – og innblikk i hvordan vi selv kan bygge utviklende organisasjoner – organisasjoner som setter utvikling til den enkelte i sentrum.

Øyvind Husby deler perspektiver og erfaringer fra Trondheim kommune. Hva gjør de for å bli en attraktiv arbeidsgiver, og hvordan mener de at det å bygge opp ansatte bidrar til bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Øyvind er personalsjef i Trondheim kommune. Han har tidligere erfaring fra både offentlig og privat konsulentvirksomhet, og er universitetslektor i HR-fag ved BI og NTNU. 

I tillegg kommer John Richard Hanssen og deler forskning på utviklende organisasjoner og gir konkrete tips til hvordan dere kan legge til rette for organisasjoner som utvikler både faglighet og indre ferdigheter til medarbeidere. Ikke uventet er det en veldig god korrelasjon mellom det å jobbe med utvikling av ansatte og resultatene som skaper på bunnlinja.

Andreas Seim fra VOXT vil fasilitere en økt der vi får delt erfaringer og perspektiver med hverandre.

Vel møtt til neste Cafe Påfyll.