Blant det vi jobber med i disse dager er bestillerkompetanse i offentlige virksomheter. Dette settes denne våren i fokus gjennom en seminarrekke, som inkluderer veileding i mellom samlingene, for offentlige virksomheter ved å skape et rammeverk og praktiske erfaringer knyttet til de deltagende virksomhetenes egne caser og utfordringer. Vi har så langt i vårens seminarrekke gjennomført to av tre samlinger, og ser frem til siste samling på Værnes den 24 mai hvor det vil settes fokus på utfordring av markedet.

Bestillerkompetanse baserer seg på tre kjernekompetanseområder knyttet til å drive frem gode digitale løsninger i bedriften; digitaliserings- og strategikompetanse, innsikt i behov og brukere, og medarbeiderdrevet innovasjon.

Til grunn ligger et pedagogiske rammeverk, og vi bruker blant annet verktøy som innovasjonskvadranten i fokuset på sammenheng mellom innovasjonskultur, strukturelle rammebetingelser for innovasjon og innovasjonspraksis for å gi en overordnet pedagogisk ramme for det å iscenesette og lede innovasjonsprosesser.

Ved å utvikle en god behovsforståelse oppnår en bedre digitale løsninger. Med fokus på planglegging av et bestillingsforløp gjennom utforskelse av behov og utfordring av markedet, og med grunnlag i et godt rammeverket legges det til rette for gode digitale løsninger og strategisk planlegging.

De inkluderte bildene er fra samling nummer to av tre, hvor fokus var på utforskelse av behov.

Deltagerne jobber med det pedagogiskerammeverket og refleksjon i fellesskap for å forankre læring.