‘Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger’ er et kunnskapsforløp som skal gjøre det enklere for mindre kommuner å drive omstillingsarbeid. Målet er å bidra til økt forståelse for og mer innsikt i hva digitalisering egentlig omfatter. Prosjektbloggen «Innovative anskaffelser» har snakket med to av de 17 deltakende Møre og Romsdal-kommunene om hvordan de opplevde samlingen i januar.