Abilator, representert ved John Richard og Kaja, samarbeidet og deltok nylig med Center for Transformative Leadership (CTL), LOS Norge, og Bonnitta Roy i et Open Participatory Organization (OPO) seminar med deltagere fra Norge og Sverige på Engelsåsen Gård ved Trondheim.

Over det tre dagers lange seminaret guidet Bonnitta deltagerne igjennom faglige- og sosiale øvelser og diskusjoner relatert til OPO og hvordan skape agile organisasjoner.

 

           

 

(The) OPO MANIFESTO er unnfanget av Bonnitta Roy, det handler om å forstå Fremtidens Arbeidsliv, og om å kunne tilpasse seg til store endringer. Gårdagens og dagens arbeidsliv, hevder Bonnitta, er karakterisert ved Bytte (gi-og-ta), Pliktfølelse, Planmessighet, Autoritet, Konformitet, Bekjentskap og Knapphet. For å lese mer om Bonnitta og OPO kan du følge hennes blogg

Abilator har tidligere arrangert en introduksjon til OPO på norsk, og planlegger yttligere seminar i løpet av våren og høsten 2018.