• Utviklende ledelse i praksis

Hva som driver oss

  • Det å oppleve øyeblikket hvor kunden ser en løsning eller perspektiv, som ikke er sett tidligere. Når vi lykkes med å skape ny kunnskap.
  • Anerkjennelse gjennom tilbakemeldinger fra kursister og deltagere på kurs og foredrag vi holder. Å utvikle vår og andres faglige bevissthet.
  • Når kaoset vi alle kan oppleve utkrystalliserer seg til en strukturert fremdriftsplan. Når vi yter god prosjekt- og prosessledelse
  • Når vi over tid merker at vårt bidrag løfter de organisasjonene vi arbeider med, og kundene kommer tilbake flere ganger.
  • Det å komme hjem til familien med en følelse av at i dag har vi gjort en forskjell – både for kunden og samfunnet forøvrig.
  • Feiring av suksess med en bedre middag. Vi drømmer om Fäviken, Noma og Geranium.

Hvilke veier går vi

Vi utvikler oss selv og andre ved å skape ny kunnskap. Vi går gjerne fjellstier som gir oss unike overblikk. Dette gjør at vi kan legge veiplaner slikt du raskt kan komme frem til nye markeder og organisasjonsstrukturer. Virksomhetene vi jobber med har kunnskap og kompetanse som viktige verdier. Ved å bruke vår nysgjerrighet og systematiske arbeidsmetoder kan vi sammen utvikle og foredle kunnskapen slik at virksomhetene blir enda mer effektive og leverer resultater av høyere kvalitet.

Hvordan vi jobber

Våre kunder bidrar med fagkunnskap og kjennskap til egen organisasjon, vi bidrar med prosess, metode og perspektiv. Vi arbeider med både små gründervirksomheter og store komplekse organisasjoner, både offentlige og private. Sammen med våre kundene bidrar vi til å utkrystallisere behov og muligheter, og legge rammer for realisering. Vi bidrar ofte tidlig i innovasjons- og strategiforløp, og sikrer gevinster gjennom faglig forankret og utprøvd endringsledelse. Flere av de prosjektene vi arbeider med handler om å realisere forretningsmessig verdi ved digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester.